top of page
 • Writer's pictureLucas Hermans

Kind met een leerstoornis? Hier zijn enkele handvaten voor tijdens het leren

Updated: Apr 4, 2023


Moeilijkheden tijdens het studeren gaan vaak gepaard met een leerstoornis: hier geven we enkele handvaten om er mee om te gaan tijdens het leren.
moeilijkheden tijdens het studeren

Kinderen met leerstoornissen studeren vaak erg hard maar hebben toch nog steeds moeite op school. Leerstoornissen brengen dan ook enige moeilijkheden met zich mee tijdens het studeren. Het is voor ouders en de omgeving niet altijd gemakkelijk om daarbij een goede ondersteuning te bieden. Er zijn verschillende soorten leerstoornissen en elk van deze heeft andere kenmerken. Hieronder bieden we bij een aantal leerstoornissen enkele handvaten die ondersteuning kunnen bieden tijdens het leren of het oefenen op Cleverkids.ADHD

Wat is het?

Leerlingen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hebben vaak moeite met het richten van hun aandacht en concentratie, wat zich kan uiten in impulsief gedrag en hyperactiviteit. Ze kunnen zich snel afgeleid voelen en hebben vaak moeite met het voltooien van taken die langere tijd concentratie vereisen. Echter, als een onderwerp of activiteit hun echt interesseert, kunnen leerlingen met ADHD juist zeer gefocust en geconcentreerd zijn.

DO’s

 1. Leerling korte en duidelijke instructies geven

 2. Structureer de leerstof

 3. Schrijf een agenda met hoofdactiviteiten

 4. Werk aan één opdracht tegelijk

 5. Geef directe feedback

 6. Maak duidelijke regels

 7. Oefeningen niet te complex of te gemakkelijk (saai) maken

 

ADD

Wat is het?

Leerlingen met ADD (Attention Deficit Disorder) hebben vaak moeite met het richten van hun aandacht en concentratie, en hebben een neiging tot chaotisch denken. Ze kunnen moeite hebben met het voltooien van taken die langere tijd concentratie vereisen en hebben vaak problemen met het organiseren van hun werk en hun omgeving.

Wat betreft het gedrag in de klas, kunnen leerlingen met ADD stil en teruggetrokken zijn, vooral als ze niet goed begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Ze kunnen het moeilijk vinden om hun aandacht op te brengen voor lesmateriaal dat hen niet interesseert, waardoor het lijkt alsof ze afwezig zijn of dromen.


DO’s

 1. Geef duidelijke instructies

 2. Geef één opdracht tegelijk

 3. Geef directe feedback

 4. Beperk de tijd bij elke taak


👉 De oefeningen in CleverKids worden adaptief aangepast op jouw niveau zodat het niet te moeilijk of gemakkelijk is. Je kan gestructureerd aan één taak werken en je krijgt directe feedback weer wat er juist of fout was. Zowel bij kinderen met ADD en ADHD is dit erg hulpvol.

 

Autisme

Wat is het?

Leerlingen met autisme of een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak moeite met communicatie, sociale interactie en creatief verbeeldingsvermogen. Ze kunnen ook over- of ondergevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels, zoals geluiden, geuren en aanrakingen.

Minder gestructureerde situaties, zoals de speelplaats of uitstapjes, kunnen angst en onzekerheid veroorzaken bij leerlingen met autisme of ASS. De reacties op situaties die angst en stress veroorzaken kunnen voor de schoolomgeving soms moeilijk te begrijpen zijn, omdat deze leerlingen vaak anders reageren dan verwacht.

Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren. De intelligentie van een leerling met autisme heeft een sterke invloed op de communicatieve en compenserende mogelijkheden.


DO’s
 1. Eenduidige opdrachten

 2. Weinig woorden en korte zinnen

 3. Visuele hulpmiddelen

 4. Stappenplannen en checklijsten

 5. Duidelijke structuur

👉 In CleverKids kan je ook gebruikmaken van de checklijsten en volgen de opdrachten een leerkrachtstructuur. Deze is gemakkelijk te begrijpen!

 

Dyslexie

Wat is het?

Leerlingen met dyslexie hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en spelling. Ze kunnen moeite hebben met het herkennen van letters, klanken en woorden, waardoor ze vaak woorden verkeerd spellen of lezen.

De fouten die leerlingen met dyslexie maken, lijken vaak op verstrooidheidsfouten. Ze kunnen bijvoorbeeld lettergrepen, klanken of woorden door elkaar halen, zoals 'kineren' in plaats van 'kinderen'.

Ook het lezen van vragen kan moeilijk zijn voor leerlingen met dyslexie, omdat zij moeite hebben met het snel en nauwkeurig lezen van tekst. Dit kan leiden tot foutieve of onvolledige antwoorden op vragen en kan ook problemen veroorzaken bij het leren van vreemde talen.


DO’s
 1. Auditieve aanbieding, gebruik voorleessoftware

 2. Luisterboeken en videolezen

 3. Overzichtelijke teksten

 4. Gebruik van afbeeldingen bij woorden en teksten

👉 Als je moeilijkheden hebt met lezen, dan kan je het toch gewoon afspelen? Dit is geen probleem bij CleverKids!


Ontdek hier wat Arne denkt bij het gebruiken van CleverKids en dyslexie:


 


Dyscalculie

Wat is het?

Leerlingen met dyscalculie hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde. Deze moeilijkheden kunnen zich voordoen op verschillende vlakken, zoals het automatiseren van rekenfeiten (geheugendyscalculie), het begrijpen en toepassen van rekenregels en -technieken (procedurale dyscalculie) en/of het uitvoeren van visuo-spatiële taken die nodig zijn bij het rekenen (visuo-motorische dyscalculie en NLD). Dyscalculie kan samengaan met andere leerproblemen als ADHD, dyslexie en NLD.


DO’s
 1. Een rekenmachine gebruiken tijdens wiskunde

 2. Tussenuitkomsten noteren

 3. Gebruik geld om getallen te vormen, breuken te maken

 4. Cirkelrekenen

 5. Opgaven neergeschreven uitdelen aan leerling

 6. Fiches en formules gebruiken tijdens hoofdrekenen

👉 CleverKids geeft de mogelijkheid om te rekenen met tools die het gemakkelijker maken voor leerlingen met dyscalculie, zoals rekenen met geld.

 

NLD

Wat is het?

Leerlingen met NLD hebben zwakke motorische, probleemoplossings-, sociale en non-verbale vaardigheden. NLD is een leerstoornis die geen betrekking heeft op taal, maar eerder op het verwerken en begrijpen van non-verbale informatie.

Leerlingen met NLD hebben moeite met ruimtelijk inzicht en visuele informatie, waardoor ze bijvoorbeeld problemen kunnen hebben met het begrijpen van schema's en plattegronden. Ook hebben ze vaak moeite met fijne motoriek, waardoor bijvoorbeeld het schrijven lastig kan zijn. Verder hebben ze problemen met het maken en onderhouden van vriendschappen, doordat ze non-verbale signalen niet goed kunnen interpreteren en daardoor sociaal onhandig kunnen zijn.


DO’s
 1. Veel vragen stellen

 2. Biedt instructie stap voor stap aan

 3. Gebruik extra tijd

 4. Maak gebruik van extra hulpmiddelen zoals een laptop en rekenmachine

 5. Houd alles op orde

 6. Beperk de omvang van de taak

 7. Overhoor de leerling mondeling

 8. Maak een stappenplan per vak

 9. Maak een foutenanalyse en zoek naar de juiste oplossing


👉 CleverKids geeft meteen feedback weer maar houdt ook per leerling een rapport bij. Dit maakt het gemakkelijk om bij te houden waar er gedifferentieerd kan worden.

 

Dyspraxie

Wat is het?

leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD) hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met (fijne en grove) motorische vaardigheden. Dit uit zich bijvoorbeeld in moeilijkheden met het schrijven van leesbare en vloeiende teksten, onhandigheid en knoeien tijdens het eten en moeite met het omkleden. Ook hebben leerlingen met DCD vaak moeite met activiteiten als turnen en balspelen, doordat ze moeite hebben met het coördineren van hun bewegingen en het bewaren van hun evenwicht.


DO’s
 1. Schema’s en geheugensteuntjes

 2. Instructies per stap uitleggen

 3. Kernwoorden markeren

 4. Alle hulpmiddelen toestaan zoals laptop, rekenmachine,...

 5. Gebruik tekstverwerking en spellingcontrole

👉 Bij CleverKids kan je gebruik maken van alle tools of geheugensteuntjes en wordt alles uitgelegd in korte video's. Daarnaast worden de opgaves duidelijik geformuleerd en krijg je direct een feedback over wat juist of fout is.

 

Op CleverKids kan je veel herhalen, evalueren, krijg je feedback, kan de opgave voorgelezen worden, krijg je een foutenanalyse bij het rekenen enzovoort. Zo worden leerlingen met een leerstoornis extra ondersteunt via het digitale leerplatform.


Bekijk zeker even onze YouTube video's over leerstoornissen en hoe we juist de verschillende leernoden ondersteunen bij CleverKids!
Wil je dit graag een kans geven? Start een gratis proefperiode op CleverKids!
Comments


bottom of page