top of page
  • Writer's pictureLucas Hermans

Wat is dyscalculie? De verschillende soorten en hulpmiddelen uitgelegd.

Updated: Apr 4, 2023

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een leerstoornis die invloed heeft op het vermogen van een kind om wiskunde te begrijpen en toe te passen. Kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite met het herkennen en benoemen van getallen en het uitvoeren van wiskundige berekeningen. Dit kan leiden tot een achterstand en frustratie bij het kind.

Het is belangrijk om te weten dat dyscalculie niet te maken heeft met een gebrek aan intelligentie of inzet. Het is een neurologische aandoening die de ontwikkeling van wiskundige vaardigheden beïnvloedt.Soorten dyscalculie

Er zijn verschillende soorten dyscalculie die kunnen voorkomen bij kinderen. Geheugendyscalculie is een type dyscalculie waarbij het kind moeite heeft met het onthouden van feiten en getallen. Dit kan leiden tot problemen bij het automatiseren van sommen en het snel oproepen van antwoorden. Kinderen met geheugendyscalculie hebben vaak moeite met het onthouden van bijvoorbeeld tafels en formules.

Procedurale dyscalculie is een type dyscalculie waarbij het kind moeite heeft met de vaardigheden en technieken die nodig zijn om wiskundige taken uit te voeren. Dit kan zich uiten in het maken van fouten bij het uitvoeren van de juiste procedures bij het oplossen van een som. Kinderen met procedurale dyscalculie hebben vaak moeite met het begrijpen van wiskundige concepten en het toepassen van de juiste technieken.

Visuo-motorische dyscalculie is een type dyscalculie waarbij het kind problemen heeft met de visuo-spatiële deeltaken van het rekenen. Dit betekent dat het kind moeite heeft met het visueel verwerken en begrijpen van getallen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het kan ook leiden tot problemen met het lezen van grafieken en het begrijpen van ruimtelijke relaties.


Het is belangrijk om te weten dat elk kind met dyscalculie uniek is en verschillende ondersteuning nodig heeft om hun wiskundige vaardigheden te ontwikkelen.


Hoe kan ik mijn kind met dyscalculie ondersteunen?


Een veelvoorkomend probleem bij kinderen met dyscalculie is het automatiseren van basisvaardigheden, zoals het uit het hoofd leren van de tafels. Om dit te ondersteunen, zijn er hulpfiches beschikbaar met onder andere de tafelvierkanten, een opzoektabel voor kwadraten en de meest voorkomende exponenten. Deze hulpfiches zijn ook handig voor kinderen die visueel of qua woordenschat moeite hebben met rekenen.


Daarnaast zijn er schema's beschikbaar voor het berekenen van breuken, decimale getallen en percentages. Er is ook aandacht voor wiskundige woordenschat, zodat kinderen bijvoorbeeld weten wat de term 'distributiviteit' betekent. Het is belangrijk om deze woorden en concepten te begrijpen om wiskundige problemen op te lossen.


Voor meetkunde zijn er formuleschema's beschikbaar en voor verhoudingen zijn er schema's om te helpen bij het redeneren tijdens opdrachten. Zo kunnen kinderen beter begrijpen wat bijvoorbeeld 35 liter betekent en hoe het eruit zou kunnen zien. Het gebruik van deze hulpmiddelen kan de wiskundige vaardigheden van kinderen met dyscalculie aanzienlijk verbeteren.


Maar het is belangrijk om te benadrukken dat het geven van hulpmiddelen niet betekent dat de problemen automatisch opgelost zijn. Het gebruik van deze hulpmiddelen vergt oefening en inspanning. Daarom is het belangrijk om kinderen met dyscalculie te ondersteunen en hen aan te moedigen om deze hulpmiddelen te gebruiken tijdens toetsen en opdrachten. Op die manier kan de leerkracht beter inschatten of het kind begrijpt wat er van hem of haar gevraagd wordt.


Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat deze hulpmiddelen niet alleen nuttig zijn voor kinderen met dyscalculie, maar voor alle kinderen. Het gebruik ervan kan bijdragen aan een beter begrip van wiskunde en aan het opbouwen van wiskundige vaardigheden. Dus ouders, moedig uw kind aan om deze hulpmiddelen te gebruiken en blijf hen ondersteunen in hun wiskundige ontwikkeling!


Hoe kan Cleverkids hierbij helpen?

Cleverkids ondersteunt kinderen met dyscalculie op verschillende manieren zodat ook zij op hun eigen tempo kunnen oefenen. Zo is er visuele ondersteuning (bv. fiches, schema’s) voorzien bij elke oefening en stellen we digitools ter beschikking (bv. speelkaarten, getalkaarten, damstenen) die je kind op het juiste moment de juiste ondersteuning bieden.
Comments


bottom of page