top of page

Privacy-voorwaarden

I. TOELICHTING

Eureka Expert CV, de organisatie achter CleverKids, hecht een groot belang aan de wijze waarop er met jouw persoonsgegevens en die van anderen omgesprongen wordt. Ook de wetgever onderstreept het belang hiervan, en heeft een aantal verplichtingen hieromtrent neergeschreven in de ‘Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (ook gekend als ‘GDPR’). In het onderstaande document komen de verschillende aspecten aan bod die deel uitmaken van deze verordening.

 

Indien je als bezoeker gebruik maakt van CleverKids en indien je besluit jezelf en/of leerlingen en leerkrachten te registreren of ervoor kiest gegevens op CleverKids mee te delen, verklaar je jezelf akkoord met het gebruik van de door jou opgegeven gegevens in overeenstemming met deze verklaring.

 

Als Eureka Expert CV deze verklaring wijzigt nadat je die eerder goedkeurde, dan zal Eureka Expert CV er alles aan doen om je die wijziging ook te laten weten. Wanneer je na de wijziging inlogt zal je via een banner of via een pop-up, op de hoogte gebracht worden van de nieuwe verklaring. Op dat moment zal je mogelijks verplicht zijn om eerst de nieuwe verklaring door te lezen en een goedkeuring te geven, voordat je verder kan werken op CleverKids.

 

Eureka Expert CV weet dat leerlingen op het internet laten werken uitdagend kan zijn. Eureka Expert CV stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke Internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van CleverKids en het nodige respect bij de verwerking van de gegevens van deze minderjarigen.

 

Wanneer er gesproken wordt over ‘gegevens’ kan dit zowel over de gegevens gaan van meerderjarigen (leerkrachten, ouders, logopedisten, ...) als van minderjarigen (kinderen en leerlingen).

II. MODEL

Eureka Expert CV

Diestsesteenweg 722

3010 Kessel-Lo

België

BTW 0450.390.722

 

Hierna: “DE ONDERNEMING”

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.cleverkids.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1. VERZAMELING GEGEVENS EN BIJHORENDE GOEDKEURINGEN

1.1 Wat de minderjarigen betreft zijn ouders en bevoegde meerderjarigen aansprakelijk voor hun handelingen. Gezien hun leeftijd en de voorziene wetgeving is het niet aan de kinderen om toelating te geven voor het gebruik van CleverKids, maar wel aan de mensen die aansprakelijk zijn voor hun handelingen (artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek).

 

1.2 Tijdens het aanmaken van een account voor minderjarigen wordt er steeds expliciet gevraagd of de meerderjarige in kwestie wel bevoegd is om een dergelijk profiel aan te maken. Bijkomend moet de ouder of voogd ook goedkeuring gegeven hebben aan de meerderjarige (bijvoorbeeld leerkracht) om de leerling aan te maken op de Website. Indien men als school het platform gebruikt, is deze verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en dient deze de nodige actie te ondernemen.

 

De onderneming gaat ervan uit dat de goedkeuring door de ouders het best via het schoolreglement (of eender welke alternatieve goedkeuring) gegeven wordt. Ouders moeten dus expliciet aanduiden dat zij akkoord gaan met het gebruik van CleverKids (en het bewaren van persoonsgegevens door de onderneming via CleverKids) door hun kinderen. 

 

Indien de school geen goedkeuring van ouders heeft verkregen, kan bij het aanmaken van een leerling steeds de ouder op de hoogte worden gebracht door het mailadres van de ouder/voogd toe te voegen in het registratieproces.

 

1.3 De onderneming zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig voor haar opdracht t.a.v. de scholen. Het gaat om volgende gegevens:

 • Naam van de gebruiker zodat leerkrachten individuele resultaten kunnen raadplegen, maar ook hun leerlingen kunnen differentiëren bij het toekennen van oefeningen;

 • IP-adres voor rapporteringsdoeleinden;

 • Email-adres van de meerderjarige voor inhoudelijke ondersteuning (leerkrachten kunnen een lijst ontvangen met resultaten op hun emailadres), voor directe marketing, en voor het beheer van de account.

 

1.4 De onderneming verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over personen (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen).

ARTIKEL 2. SCHOOL VERANTWOORDELIJK VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

2.1 Aangezien de school verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens in CleverKids (zowel leerkrachten als leerlingen) is het ook aan de school om de gebruikers correct te informeren over het gebruik van deze gegevens.

 

Eventuele uitoefeningen van rechten (bijvoorbeeld om gewist te worden als gebruiker) dienen gericht te zijn aan de school, aangezien het de school is die de gegevens registreert en onderhoudt.

 

ARTIKEL 3. VERWERKING DOOR DE ONDERNEMING

3.1 De onderneming (ter herhaling: Eureka Expert CV) zal persoonsgegevens op eigen initiatief zo weinig mogelijk gebruiken. Indien de gegevens gebruikt zullen worden, wordt dit steeds uitdrukkelijk meegedeeld. 

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens kan nodig zijn voor volgende doeleinden:

 • Bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens) van meerderjarigen (ouder, leerkracht, …);

 • Directe marketing waaronder het verzenden van minstens één nieuwsbrief met product-gerelateerde informatie naar meerderjarigen;

 • Verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van CleverKids;

 • Algemene monitoring van acties ondernomen op het onderwijsplatform door de verschillende gebruikers (leerlingen en leerkrachten);

 • Betere afstemming van CleverKids op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan en het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist;

 • Detecteren van fraude;

 • Onderzoek;

 • Melden van een data-lek;

 • Technische en ondersteuningsdata;

 • Betaalinformatie (verwerking betaalmiddel alsook adresgegevens en facturatiegegevens).

 

ARTIKEL 4. OPSLAG EN BEWARING

4.1 De persoonsgegevens van de gebruikers worden bewaard via een hostingpakket op Google voor de periode dat uw account actief is. Deze gegevens worden beveiligd door up to date beveiligingsmechanismen zodat de bescherming optimaal is en bijgevolg mogelijke datalekken kunnen voorkomen worden.

 

Indien u meer informatie wens hierover mag u steeds contact opnemen via: hello@cleverkids.be.

 

ARTIKEL 5. OVERDRACHT AAN SUB-VERWERKERS

5.1 De onderneming zal geen gegevens met derden delen voor secundaire of niet gerelateerde doeleinden, tenzij anders vermeldt op het moment van de inzameling van de gegevens. De werknemers van de onderneming of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op CleverKids te respecteren en te garanderen.

 

5.2 Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonsgegevens door de onderneming worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen – met name: Google Analytics, Intercom en Stripe – indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke en/of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden (artikel 3).

​ARTIKEL 6. TECHNISCHE WERKING (COOKIES)

6.1 Op de Website zullen er cookies gebruikt worden om een degelijke en adequate besturing van het Platform te garanderen. 

 

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de gebruiker. Dat gebeurt automatisch, via de webbrowser.

Soorten cookies:

 • Functionele

Functionele cookies helpen een website gebruiksvriendelijk te maken door basis functionaliteit zoals toegang tot een bepaalde zone van de website te verlenen. De website kan zonder deze cookies niet goed functioneren.

 • Voorkeuren

Dit zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.

 • Marketing

Marketing cookies worden gebruikt om een bezoeker te volgen over meerdere websites. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

 • Statistieken

Statistische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

 • Sociale media/derde partij

Sociale media cookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze websites mogelijk te maken. Onze website kan ingebedde elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die via onze website wordt getoond. Die derden kunnen via onze website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Let wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Cookies die wij gebruiken op CleverKids.be:

 • Statistieken: wordt gebruikt om Google Analytics te integreren.

  • IDE:

   • provider: Google (Doubleclick) 

   • doel: wordt gebruikt om de gebruiker zijn of haar acties te registreren en rapporteren na het kijken of klikken van een advertentie met als doel het meten van de efficiëntie van een advertentie naar de gerichte persoon.

   • levensduur: 1jaar

   • type: http-cookie

  • _ga:

   • provider: Google Tag Manager/Google 

   • doel: registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren hoe een gebruiker de website gebruikt.

   • levensduur: 2jaar

   • type: http-cookie

  • _gat:

   • provider: Google Tag Manager/Google 

   • doel: wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen.

   • levensduur: 1 dag

   • type: http-cookie

  • _gid:

   • provider: Google Tag Manager/Google 

   • doel: registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren hoe een gebruiker de website gebruikt. (meer bepaald het groeperen van gedrag)

   • levensduur: 1 dag

   • type: http-cookie

  • CONSENT:

   • provider: YouTube (Google) 

   • doel: slaat hierin de goedkeuring voor het gebruik van third party content op.

   • levensduur: 20 jaar

   • type: http-cookie

  • NID:

   • provider: Google 

   • doel: bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw taal, aantal zoekresultaten per pagina,...

   • levensduur: 6 maanden

   • type: http-cookie

  • 1P_JAR:

   • provider: Google 

   • doel: advertenties

   • levensduur: 1 maand

   • type: http-cookie

  • DV:

   • provider: Google 

   • doel: bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw taal, aantal zoekresultaten per pagina, ...

   • levensduur: 7 minuten

   • type: http-cookie

  • ANID:

   • provider: Google Analytics 

   • doel: linkt uw activiteiten op andere apparaten waarop u eerder bent ingelogd via uw Google account.

   • levensduur: 1 jaar

   • type: http-cookie
     

6.2 Bij uw eerste bezoek aan de Website zal u een melding krijgen met de vraag of u toestemming verleent voor het plaatsen en gebruik van cookies.

 

6.3 De bezoeker kan te allen tijde het gebruik van de cookies verwijderen via zijn of haar browserinstellingen.

  

6.4 Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van CleverKids, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

 

​ARTIKEL 7. GEBRUIKERSRECHTEN 

7.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde te corrigeren via uw account als deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

 

7.2 U heeft het recht om elk moment uw gegevens te raadplegen alsook inkijk te hebben op de gegevens die wij als onderneming ter beschikking hebben.

 

7.3 U heeft het recht om – in wettelijke toegelaten situaties – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u hier niet akkoord mee bent.

 

7.4 U heeft het recht om – in wettelijke toegelaten situaties – de gegevensoverdracht te eisen van de door u verstrekte accountgegevens aan de onderneming. 

 

Wij zullen deze gegevens op een gestructureerde machine-leesbare vorm laten geworden, zodat u of een andere partij deze kan bewaren.

 

7.5 U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen.

 

7.6 U heeft het recht om een klacht in te dienen. 

 

Wanneer u een klacht heeft, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via hello@cleverkids.be zodat we dit samen kunnen oplossen. Indien we er niet samen uitkomen, heeft u het recht om uw klacht te wenden tot de Belgische Privacy commissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

bottom of page